SZKOLENIE DLA MOTOCYKLISTÓW I PODRÓŻNIKÓW

Szkolenie z pierwszej pomocy odbędzie niedziela - dn. 18 grudnia 2022 r godz. 10.00 w sali konferencyjnej, wejście II brama Fortu RMF.
Spotykamy się na parkingu pod II bramą fort i siedziba Radio RMF al. Waszyngtona 1 w Krakowie, Kopiec Kościuszki. Parking na miejscu.
 
Całość kursu oparta jest o wytyczne  ILCOR (Europejska Rada Resuscytacji  - ERC, oraz Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego – AHA) w zgodzie z regulacjami UE.
 
 •  Bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
 •  Łańcuch przeżycia – złota godzina
 • Prawidłowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Ocena stanu świadomości
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 • Algorytm postępowania
 • Defibrylacja AED
 • Rozpoznawanie stanów zagrożenia życia
 • Rany i krwotoki

- Tamowanie krwotoków

- Opatrunek uciskający i opaska uciskowa

-  Ciało obce wbite w ranę

- Amputacja

-  Złamania i zwichnięcia

 • Oparzenia termiczne i chemiczne
 • Porażenie prądem

           -    Elektrycznym

           -    Porażenie piorunem

 • Stany internistyczne i zakrztuszenia

-          Ból w klatce piersiowej – zawał serca, ból wieńcowy

-          Duszność

-          Astma

-          Udar mózgu

-          Napad drgawek – epilepsja

-          Cukrzyca

-          Hiper i hipotermia – nadmierne przegrzanie lub wychłodzenie organizmu

-          Omdlenia i utrata przytomności

Zakrztuszenie

 

Zgłoszenie swojego udziału na j.maj@rkwadrat.pl wiąże się z chęcią rzetelnego uczestnictwa i chęcią przećwiczenia.

Ilość miejsc na liście jest ograniczona.

Koszt to 100 pln płatne na konto R2 lub na miejscu.

Serdecznie zapraszamy

Koordynator Ratowników R2

Jarosław Maj

 

Zgłoszenia na j.maj@rkwadrat.pl

# 607 496 888

www.rkwadrat.pl

Twój 1% ratuje życie

    Fundacja R2
    30-204 Kraków, al. Waszyngtona 1
    Nr Konta: 6210 5014 4510 0000 2327 6711 66
    KRS: 0000298812  NIP: 6792964862
    Dziękujemy za wsparcie naszych działań!